• Anexă din 19.10.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 3.262/2022 pentru aprobarea organizării și funcționării unui program-pilot de vaccinare a populației împotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare, din 19.10.2022

 • Decizie 37/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 37/2022 examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Brașov – Secția penală, prin care, în temeiul art. 476 alin. (1) raportat la art. 475 din Codul de procedură penală, s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept

 • Hotărâre 1263/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1263/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj

 • Hotărâre 1260/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1260/2022 privind închirierea unei părți din imobilul 2817 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 1259/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1259/2022 pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

 • Hotărâre 1258/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1258/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 425

 • Hotărâre 1257/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1257/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 325

 • Hotărâre 1256/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1256/2022 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vâlcea în domeniul public al orașului Bălcești, județul Vâlcea, și privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1255/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1255/2022 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul

 • Hotărâre 1254/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1254/2022 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Informații Externe în domeniul privat al statului și administrarea Serviciului de Informații Externe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

 • Ordin 2676/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 2676/2022 privind repartizarea și actualizarea sumelor pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare

 • Ordin 3262/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3262/2022 pentru aprobarea organizării și funcționării unui program-pilot de vaccinare a populației împotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare