• Ordin 326/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 326/2022 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă măsurii 08 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Ordin 5097/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5097/2022 privind ridicarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din municipiul Ploiești, județul Prahova, pentru nivelul de învățământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul pregătirii de bază „estetica și igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, profilul „tehnic”, domeniul pregătirii de bază „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecatronist și tehnician proiectant CAD”, nivelul de învățământ „postliceal”, domeniul „informatică”, calificările profesionale „analist programator” și „tehnician echipamente periferice și birotică”, domeniul „textile-pielărie”, calificarea profesională „creator-proiectant îmbrăcăminte”, domeniul „sănătate și asistență pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” și „asistent medical de laborator”, domeniul „estetica și igiena corpului omenesc” cu calificarea profesională „stilist” și domeniul „construcții, instalații și lucrări publice”, calificarea profesională „topograf în construcții”

 • Ordin 153/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 153/2022 privind procedura de ținere a evidenței conducătorilor de vehicule care au urmat cursuri în domeniul conducerii defensive și de evaluare anuală a eficienței acestor cursuri raportat la gradul de implicare a absolvenților în accidente de circulație

 • Decizie 514/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 514/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ștefan Decă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educației

 • Decret 1217/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1217/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1216/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1216/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1215/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1215/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător