• Ordin 1976/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 1.345/3.932/1.976/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploiești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3932/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1.345/3.932/1.976/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploiești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1345/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1.345/3.932/1.976/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploiești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1978/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 1.343/3.931/1.978/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3931/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1.343/3.931/1.978/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1343/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1.343/3.931/1.978/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 2001/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 1.044/3.933/2.001/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv – S.A.

 • Ordin 3933/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1.044/3.933/2.001/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv – S.A.

 • Ordin 1044/2022, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 1.044/3.933/2.001/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv – S.A.

 • Procedură din 18.10.2022, Ministerul Finanțelor

  Procedura de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, din 18.10.2022

 • Regulament din 18.10.2022, Ministerul Finanțelor

  Regulamentul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, din 18.10.2022

 • Ordin 3894/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 3894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații