• Normă metodologică din 14.10.2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Normele metodologice privind expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare, din 14.10.2022

 • Metodologie din 14.10.2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Metodologia de selecție pentru Corpul de experți, din 14.10.2022

 • Ordin 21578/2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 21578/2022 privind aprobarea constituirii Registrului național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare – REXCD, a Metodologiei de selecție pentru Corpul de experți și a Normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare

 • Ordin 3293/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 266/2.422/M.180/3.293/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Ordin 180/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 266/2.422/M.180/3.293/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Ordin 2422/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 266/2.422/M.180/3.293/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Ordin 266/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 266/2.422/M.180/3.293/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Decizie 389/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 389/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1) și (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști