• Hotărâre 1324/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1324/2022 privind modificarea inventarului centralizat al unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Energiei

 • Hotărâre 1322/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1322/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României

 • Decizie 251/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 251/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal coroborat cu art. 295 din același act normativ

 • Decret 1231/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1231/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 18^1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

 • Lege 288/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 288/2022 pentru completarea art. 18^1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

 • Decret 1230/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1230/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum și pentru completarea unor acte normative

 • Lege 287/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 287/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum și pentru completarea unor acte normative

 • Decret 1229/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1229/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

 • Lege 286/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 286/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”