• Regulament 4/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 • Decizie 3/2021, Colegiul Medicilor Dentiști din România – CMDR

  Decizia nr. 3/2CN /2021 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea membrilor consiliului teritorial și ai biroului executiv ale Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023

 • Ordin 3200/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3200/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016

 • Ordin 3199/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3199/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016

 • Decizie 704/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 704/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor capitolului II „Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor”, în special cele cuprinse la nr. crt. 1-4 și 7-9, din anexa nr. V „Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție» și Curtea Constituțională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, precum și a Legii-cadru nr. 153/2017, în ansamblul său