• Decizie 19/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii

    Decizia nr. 19/2022 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj, ce formează obiectul Dosarului nr. 1.276/1/2022

  • Decizie 357/2022, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 357/2022 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 alin. (5) din Codul de procedură penală, precum și a sintagmei „ia măsuri pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin. (2)”, cuprinsă în art. 248 alin. (9) din același act normativ

  • Ordin 3323/2022, Ministerul Sănătății – MS

    Ordinul nr. 3323/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

    Sursa: Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 02.11.2022 – Lege5 Online