• Hotărâre 1331/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1331/2022 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, prin Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

 • Hotărâre 1321/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1321/2022 pentru suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 799/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București”, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 799/2019

 • Hotărâre 1304/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1304/2022 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Debrecen la 4 august 2022, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Normă metodologică din 28.10.2022, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene, din 28.10.2022

 • Hotărâre 1319/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1319/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene

 • Ordin 3444/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3444/2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică

 • Ordin 888/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 888/2022 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

 • Ordin 890/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 890/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate