• Hotărâre 1328/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1328/2022 privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aprobarea transmiterii, din domeniul public al statului român și administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași în domeniul public al municipiului Iași, a unui imobil

 • Hotărâre 1332/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1332/2022 privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Sport Club Municipal Deva, și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Deva

 • Hotărâre 1335/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1335/2022 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, și transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Cavnic, precum și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 518/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 518/2022 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ruana Florina Ceaușescu din funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decret 1234/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1234/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

 • Decret 1235/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1235/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

 • Decret 1236/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1236/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Decret 1237/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1237/2022 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Hotărâre 82/2022, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 82/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărâre 83/2022, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019

 • Lege 290/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

 • Lege 291/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

 • Lege 292/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 292/2022 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății