• Hotărâre 1329/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1329/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea/Reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România” – Lot SRCF București – Stațiile CF Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Târgoviște Sud, Titu, Videle, lucrare de utilitate publică de interes național

 • Hotărâre 154/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 154/2022 referitoare la Pachetul de primăvară privind Semestrul european 2022, care cuprinde Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Semestrul european 2022 – Pachetul de primăvară – COM(2022) 600 final, Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2022 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2022 – COM(2022) 624 final, Documentul de lucru al Serviciilor Comisiei – Raportul de țară din 2022 privind România care însoțește documentul Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2022 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2022 – SWD(2022) 624 final

 • Hotărâre 153/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 153/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Intervenții pe termen scurt pe piața energiei electrice și îmbunătățiri pe termen lung ale organizării pieței energiei electrice – o direcție de acțiune – COM(2022) 236 final

 • Hotărâre 152/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 152/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un plan de acțiune pentru culoarele de solidaritate UE-Ucraina pentru a facilita exporturile agricole ale Ucrainei și schimburile comerciale bilaterale cu UE – COM(2022) 217 final

 • Hotărâre 151/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 151/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Raportul privind starea spațiului Schengen pentru 2022 – COM(2022) 301 final

 • Hotărâre 150/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 150/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă europeană de inovare – COM(2022) 332 final

 • Hotărâre 149/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 149/2022 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat – JOIN(2022) 24 final

 • Hotărâre 148/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 148/2022 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Un parteneriat strategic cu Golful – JOIN(2022) 13 final

 • Hotărâre 147/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 147/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive („Acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”) – COM(2022) 177 final

 • Hotărâre 146/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 146/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicațiile geografice ale Uniunii Europene pentru vin, băuturi spirtoase și produse agricole, precum și privind sistemele de calitate pentru produsele agricole, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013, (UE) 2017/1.001 și (UE) 2019/787 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 – COM(2022) 134 final

 • Hotărâre 145/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 145/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Actului privind consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun – COM(2022) 349 final

 • Hotărâre 144/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 144/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 2014-2020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate și în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programelor – COM(2022) 362 final

 • Hotărâre 143/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 143/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1.108/70 al Consiliului de introducere a unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor aferente infrastructurilor de transport feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare și a Regulamentului (CE) nr. 851/2006 al Comisiei de precizare a posturilor care se vor înscrie la diferite poziții din situația contabilă, prezentate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1.108/70 al Consiliului – COM(2022) 381 final

 • Hotărâre 142/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 142/2022 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară excepțională Ucrainei, consolidarea fondului comun de provizionare prin garanții din partea statelor membre și prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE și de modificare a Deciziei (UE) 2022/1.201 – COM(2022) 557 final

 • Ordonanță de urgență 148/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 148/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor