• Hotărâre 1343/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1343/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații

 • Hotărâre 1330/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1330/2022 pentru actualizarea valorii de inventar și a elementelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și trecerea acestuia în domeniul public al orașului Urlați, județul Prahova

 • Hotărâre 1352/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1352/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2022 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

 • Hotărâre 1349/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1349/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement

 • Decizie 370/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 370/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

 • Ordin 20898/2022, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

  Ordinul nr. 20898/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

 • Ordin 6192/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3.295/6.192/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.905/6.074/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

 • Ordin 3295/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3.295/6.192/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.905/6.074/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

 • Hotărâre 1346/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1346/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate