• Ordin 1759/2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1759/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind susținerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activității de incoming

 • Decizie 400/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 400/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 și ale art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Hotărâre 75/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 75/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul UE „Economii de energie” COM(2022) 240

 • Hotărâre 74/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 74/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE pentru energia solară COM(2022) 221

 • Hotărâre 73/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 73/2022 privind completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 75/2021 pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României

 • Ordin 1985/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1985/2022 privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic