• Ordin 2229/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2229/2022 privind aprobarea formei și conținutului adeverințelor de stagiu de ambarcare pentru navigatorii care desfășoară munca în domeniul maritim

 • Amendament din 20.07.2022, Ministerul Finanțelor

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 20 iulie 2022 și la Paris la 27 iulie 2022, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2007, cu completările ulterioare, din 20.07.2022

 • Hotărâre 1355/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1355/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 20 iulie 2022 și la Paris la 27 iulie 2022, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007

 • Ordin 342/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 342/2022 privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare

 • Act din 09.11.2022, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – PARTIDUL OAMENILOR LIBERI – POL, din 09.11.2022

 • Ordin 908/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 3.362/908/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 3362/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3.362/908/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora