• Hotărâre 1356/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1356/2022 privind modificarea codului de clasificație, a denumirii, a descrierii tehnice, precum și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • Hotărâre 1354/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1354/2022 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 388/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 388/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 58 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 376/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 376/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (2) a patra liniuță din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Decizie 524/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 524/2022 pentru eliberarea domnului Bogdan Cătălin Ghelbere din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie 525/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 525/2022 pentru numirea domnului Petrică Lucian Rusu în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie 526/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 526/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Dumbravă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Brașov

 • Decizie 527/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 527/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Frențiu Grigore a funcției publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Cluj

 • Ordin 337/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 337/2022 privind transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate stabilite prin Licența de concesiune nr. 3.236/2002 a activității miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Păuliș-Hada, județul Arad, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2003