• Hotărâre 1366/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1366/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

 • Decizie 403/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 403/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (3) și ale art. 35 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Decizie 371/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 371/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (1) pct. 16 și alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

 • Hotărâre 1360/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1360/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

 • Hotărâre 1359/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1359/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 781/2014 privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei și a Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus (România) – Krasnoilsk (Ucraina) și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Hotărâre 1361/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1361/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării în România a celui de-al treilea Forum de lucru al procurorilor generali din statele balcanice, în perioada 8-10 noiembrie 2022, la București