• Normă metodologică din 08.11.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (10), art. 4 alin. (3) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, din 08.11.2022

 • Hotărâre 1368/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1368/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Platformă multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi”

 • Hotărâre 1369/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1369/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri”, municipiul Oradea, județul Bihor

 • Hotărâre 1367/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1367/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța”, lucrare de utilitate publică de interes național

 • Ordin 2281/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2281/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2022 al Autorității Navale Române

 • Ordin 6203/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6203/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

 • Ordin 3390/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3390/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (10), art. 4 alin. (3) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății

 • Ordin 338/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 338/2022 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 iulie 2022 – 30 septembrie 2022 determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Decret 1249/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1249/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006

 • Lege 299/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 299/2022 pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006