• Circulară 36/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 36/2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Constantin Ionete

 • Decizie 21/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii

  Decizia nr. 21/2022 privind admiterea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați

 • Ordin 1421/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1421/2022 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.081/2022 privind înființarea Comitetului consultativ pentru asistență privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizare

 • Ordonanță de urgență 152/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 152/2022 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordonanță de urgență 153/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 153/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei