• Instrucțiuni din 02.11.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Instrucțiunile pentru evaluarea efectivelor unor specii de faună cinegetică admise la vânătoare și pentru reglementarea modului de stabilire a cotelor de recoltă pentru acestea, din 02.11.2022

 • Procedură din 28.09.2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Procedura de organizare, actualizare și utilizare a Registrului unic de evidență a întreprinderilor sociale, din 28.09.2022

 • Ordin 1905/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 1905/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2.034/2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare și utilizare a Registrului unic de evidență a întreprinderilor sociale

 • Hotărâre 1353/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1353/2022 privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum și trecerea, cu titlu gratuit, a acestora și a terenurilor aferente din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Agăș, județul Bacău

 • Ordin 5260/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5260/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din municipiul Târgu Mureș pentru Colegiul UMFST „George Emil Palade” și Liceul UMFST „George Emil Palade” din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș

 • Ordin 2847/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2847/2022 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru evaluarea efectivelor unor specii de faună cinegetică admise la vânătoare și pentru reglementarea modului de stabilire a cotelor de recoltă pentru acestea

 • Ordin 336/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 336/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.497/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Pietrele-Sam II din județul Giurgiu, în proprietatea acestei organizații

 • Hotărâre 1373/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1373/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

 • Hotărâre 159/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 159/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE pentru energia solară – COM (2022) 221 final

 • Hotărâre 158/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 158/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Să economisim gaz pentru siguranță la iarnă” – COM (2022) 360 final

 • Hotărâre 157/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 157/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – REPowerEU Plan – COM (2022) 230 final