• Metodologie din 09.11.2022, Ministerul Educației

  Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, din 09.11.2022

 • Hotărâre 1350/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1350/2022 privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum și trecerea cu titlu gratuit a acestora și a terenurilor aferente din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Bicaz-Chei, județul Neamț

 • Încheiere 45/2022, Curtea de Apel Târgu Mureș

  Încheierea nr. 45/CC/2022 privind soluționarea cererii de îndreptare a erorii materiale formulate de petentul reclamant Egri Csongor, CNP 5010926190454, domiciliat în Miercurea-Ciuc, Str. Revoluției din Decembrie nr. 3/A/6, cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de avocat Kopacz-Madarasz Kinga, în Miercurea-Ciuc, Str. Tineretului nr. 7, județul Harghita

 • Sentință civilă 176/2018, Curtea de Apel Târgu Mureș

  Sentința nr. 176/2018 privind pronunțarea asupra acțiunii în contencios administrativ formulate de reclamantul Egri Csongor, cu domiciliul procesual ales în Miercurea-Ciuc, Str. Tineretului nr. 7, județul Harghita, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Educației Naționale, cu sediul în București, sectorul 1, str. General Berthelot nr. 28-30, având ca obiect „anulare act administrativ”

 • Decizie 530/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 530/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ghincea Marius-Cristian a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Ilfov

 • Decizie 529/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 529/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Măndiță Paula a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Neamț

 • Decizie 528/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 528/2022 privind revocarea și numirea unui membru în cadrul Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • Ordin 6218/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6218/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024

 • Ordin 2233/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2233/2022 privind aprobarea mecanismelor și procedurilor cu privire la modalitatea de soluționare a oricărei cereri, plângeri sau a oricărui raport depus de orice persoană interesată, navigator ori organizație a navigatorilor sau de către armatorii interesați cu privire la activitatea agențiilor de furnizare navigatori

 • Ordin 3422/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3422/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative