• Rezoluție 483/2021, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MSC.483(103) privind Amendamentele la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), din 13.05.2021

 • Ordin 2236/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2236/2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.483(103) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2021

 • Rezoluție 486/2021, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MSC.486(103) privind Amendamentele la Convenția internațională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW 1978), din 13.05.2021

 • Ordin 2232/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2232/2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.486(103) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2021

 • Rezoluție 331/2021, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC. 331(76) privind Amendamentele la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001 Amendamente la anexele 1 și 4 (Controale asupra cibutrinei și forma certificatului internațional pentru sistemul antivegetativ), din 17.06.2021

 • Ordin 2231/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2231/2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.331(76) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 iunie 2021

 • Decizie 401/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 401/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Procedură din 24.10.2022, Ministerul Educației

  Procedura privind elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru străinii adulți care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, din 24.10.2022

 • Metodologie din 24.10.2022, Ministerul Educației

  Metodologia privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română pentru străinii adulți care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, din 24.10.2022

 • Ordin 6129/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6129/2022 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și a procedurii privind elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru străinii adulți care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene

 • Ordin 2819/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 2819/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice aplicabile clădirilor existente, în etapele de proiectare, execuție și recepție, exploatare și urmărire a comportării în timp pentru îndeplinirea cerințelor nZEB, Indicativ RTC 3 – 2022”

 • Ordin 161/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 161/2022 pentru organizarea și funcționarea bazei naționale de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați, a bazei naționale de date referitoare la tranzacții suspecte, dispariții și furturi semnificative de precursori de explozivi, precum și a Registrului național electronic privind operațiunile cu precursori de explozivi restricționați