• Instrucțiuni din 09.11.2022, Autoritatea Vamală Română

  Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, din 09.11.2022

 • Ordin 5964/2022, Autoritatea Vamală Română

  Ordinul nr. 5964/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

 • Metodologie din 09.11.2022, Ministerul Educației

  Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, din 09.11.2022

 • Ordin 6217/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024

 • Ordonanță de urgență 155/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 155/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Decret 1264/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1264/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului (1) al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Lege 302/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 302/2022 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decret 1263/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1263/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Lege 301/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 301/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice