• Hotărâre 1396/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1396/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 315

 • Hotărâre 1394/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1394/2022 privind actualizarea codului de clasificare, denumirii, descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar ale bunului cu numărul de inventar MF 145466, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 1390/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1390/2022 privind actualizarea caracteristicilor tehnice, valorii de inventar și a adresei poștale pentru imobilul identificat cu nr. MF 26692, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Galați, instituție aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării și a înscrierii acestuia în cartea funciară

 • Hotărâre 1382/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1382/2022 privind modificarea descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu”, precum și trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

 • Hotărâre 1377/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1377/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 370

 • Hotărâre 1376/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1376/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în concesiunea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex”- S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1375/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1375/2022 privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil-construcție situat în județul Bihor, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 391/2022, Serviciul de Informații Externe – SIE

  Ordinul nr. 391/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofițeri din Serviciul de Informații Externe

 • Ordin 390/2022, Serviciul de Informații Externe – SIE

  Ordinul nr. 390/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Informații Externe

 • Ordin 6021/2022, Autoritatea Vamală Română

  Ordinul nr. 6021/2022 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități vamale cu produse strategice