• Ordin 2837/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 2837/2022 privind modificarea și completarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal, indicativ NP 062/2002”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 938/2002*)

 • Ordin 2325/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2325/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 548/2022 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

 • Decizie 6/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 6/2022 privind încetarea concesionării acordate prin Licența de exploatare nr. 22.376/2019 pentru exploatarea resurselor de apă minerală naturală (necarbogazoasă) în perimetrul Lunca Bradului-Pârâul Neamțului, județul Mureș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Fitoprest – S.R.L.

 • Decizie 537/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 537/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Samir-Adrian Cîmpean a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Sălaj

 • Decizie 536/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 536/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaș a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

 • Decizie 535/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 535/2022 privind detașarea domnului Dumitru-Viorel Pârvu din funcția publică de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor în funcția publică vacantă de director al Direcției juridice și resurse umane din cadrul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

 • Decizie 534/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 534/2022 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ion-Tudor Coman a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

 • Decret 1317/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1317/2022 privind promulgarea Legii pentru denunțarea Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, și a protocoalelor sale de modificare și completare

 • Lege 321/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 321/2022 pentru denunțarea Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, și a protocoalelor sale de modificare și completare

 • Decret 1316/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1316/2022 privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului interguvernamental privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, și a protocolului său de modificare și completare

 • Lege 320/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 320/2022 pentru denunțarea Acordului interguvernamental privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, și a protocolului său de modificare și completare

 • Decret 1315/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1315/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

 • Lege 319/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 319/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

 • Decret 1314/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1314/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

 • Lege 318/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 318/2022 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe