• Ghid din 18.11.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ghidul de finanțare pentru beneficiarii preselectați în cadrul apelului de proiecte competitiv – cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12: Sănătate, investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă și investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală, aferent Planului național de redresare și reziliență, din 18.11.2022

 • Metodologie din 11.11.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Metodologia de evaluare psihologică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire, din 11.11.2022

 • Metodologie din 11.11.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Metodologia de evaluare medicală a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire, din 11.11.2022

 • Ordin 2128/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 3.423/2.128/2022 privind aprobarea metodologiei și a raportului de evaluare medicală și psihologică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

 • Ordin 3423/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3.423/2.128/2022 privind aprobarea metodologiei și a raportului de evaluare medicală și psihologică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

 • Ordin 3474/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3474/2022 privind aprobarea Ghidului de finanțare pentru beneficiarii preselectați în cadrul apelului de proiecte competitiv – cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12: Sănătate, investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă și investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală, aferent Planului național de redresare și reziliență

 • Hotărâre 1395/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1395/2022 privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Reșița, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Reșița, județul Caraș-Severin, precum și modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului