• Anexă din 09.11.2022, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Bacău-Pașcani”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, din 09.11.2022

 • Hotărâre 1391/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1391/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea din București, Splaiul Independenței nr. 204, sector 6, municipiul București”

 • Hotărâre 1407/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1407/2022 privind acțiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al Forței de Jandarmerie Europeană”, care se va desfășura la București în perioada 14-16 decembrie 2022

 • Hotărâre 1413/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1413/2022 privind recunoașterea Fundației Țiriac ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 1400/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1400/2022 pentru aprobarea participării României la Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare, dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – TALIS 2024

 • Hotărâre 1399/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1399/2022 pentru aprobarea participării României la Expoziția mondială 2025 „Designing Future Society for Our Lives”, Osaka, Kansai, Japonia

 • Hotărâre 1387/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1387/2022 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție

 • Hotărâre 1385/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1385/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

 • Hotărâre 1372/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1372/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Bacău-Pașcani”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

 • Decizie 538/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 538/2022 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Maria Gheorghe, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

 • Ordin 2254/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2254/2022 pentru aprobarea strategiei naționale de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora și privind activitatea lucrătorilor mobili și detașarea conducătorilor auto, precum și pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

 • Decret 1335/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1335/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere

 • Lege 324/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 324/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere