• Ordonanță de urgență 202/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 202/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

 • Ordin 3020/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3020/2020 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 2,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni, cu maturități de 9 ani și 20 de ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor tranzacției

 • Ordin 203/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 203/2020 privind aplicarea la nivelul Ministerului Apărării Naționale a prevederilor Strategiei naționale și a Planului național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite – Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020

 • Decizie 555/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 555/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

 • Decizie 487/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 487/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței