• Ordin 4156/2022, Ministerul Finanțelor

    Ordinul nr. 4156/2022 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 5-19 decembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București – S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

  • Hotărâre 1389/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 1389/2022 privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – „Din grijă pentru copii”

  • Decizie 378/2022, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 378/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice