• Ordin din 26.11.2020, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 4660115/2020 privind prelungirea măsurii carantinei pentru municipiul Gherla, județul Cluj

 • Ordin 2311/2020, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2311/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 • Hotărâre 1007/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1007/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Hotărâre 1006/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1006/2020 privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

 • Decret 936/2020, Președintele României

  Decretul nr. 936/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 935/2020, Președintele României

  Decretul nr. 935/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 934/2020, Președintele României

  Decretul nr. 934/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 933/2020, Președintele României

  Decretul nr. 933/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 932/2020, Președintele României

  Decretul nr. 932/2020 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 931/2020, Președintele României

  Decretul nr. 931/2020 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 930/2020, Președintele României

  Decretul nr. 930/2020 privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 905/2020, Președintele României

  Decretul nr. 905/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2

 • Lege 269/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2

 • Decret 904/2020, Președintele României

  Decretul nr. 904/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 268/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative