• Metodologie din 09.11.2022, Ministerul Educației

    Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual, din 09.11.2022

  • Ordin 6216/2022, Ministerul Educației

    Ordinul nr. 6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual

  • Hotărâre 1416/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 1416/2022 privind trecerea unei părți din imobilul 3589, aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, constituită dintr-o construcție, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului