• Anexă din 21.11.2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-9 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 958/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, din 21.11.2022

 • Decizie 107/2022, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC)

  Decizia nr. 107/2022 privind aprobarea tematicilor pentru formarea auditorilor de securitate cibernetică, a membrilor echipelor CSIRT și a responsabililor cu securitatea rețelelor și sistemelor informatice

 • Ordin 356/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 356/2022 privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare și a unei licențe de dare în administrare pentru exploatare

 • Decizie 539/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 539/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 368/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 368/2022 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „în mediul urban” din cuprinsul art. 2 pct. 27) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • Hotărâre 164/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 164/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărâre 163/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 163/2022 pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC)

 • Hotărâre 162/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 162/2022 privind validarea unui mandat de senator

 • Ordin 958/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. /2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Decret 1417/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1417/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății

 • Lege 328/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 328/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății

 • Decret 1416/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1416/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României

 • Lege 327/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 327/2022 pentru modificarea și completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României

 • Decret 1415/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1415/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 • Lege 326/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 326/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc