• Ordin 168/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 168/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 220/2012

 • Hotărâre 1420/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1420/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 345

 • Hotărâre 1419/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1419/2022 privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor drumuri forestiere, precum și trecerea cu titlu gratuit a acestora și a terenurilor aferente din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Runcu, județul Dâmbovița

 • Hotărâre 1418/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1418/2022 privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale bunului imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare

 • Hotărâre 1414/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1414/2022 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași”

 • Hotărâre 1412/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1412/2022 pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 693/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică

 • Decret 1395/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1395/2022 privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință

 • Decret 1394/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1394/2022 privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Sanitar

 • Decret 1393/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1393/2022 privind conferirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit

 • Decret 1392/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1392/2022 privind conferirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios