• Ordin 2056/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2056/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

 • Ordin 1160/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 2051/1160/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Ordin 2051/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2051/1160/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Ordin 1161/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1161/2020 pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 • Ordin 163/2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 163/2020 pentru modificarea și completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 599/2008

 • Hotărâre 32/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Hotărârea nr. 32/2020 privind modificarea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 26/2020, precum și unele măsuri pentru buna organizare a acestora

 • Rectificare din 27.11.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 2.195/C/2009

 • Decizie 392/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 392/2020 pentru eliberarea domnului Valentin-Constantin Bretfelean, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 46/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 46/2020 privind examinarea sesizarăii formulate de Curtea de Apel Cluj – Secția a IlI-a contencios administrativ și fiscal în vederea dezlegării următoarei chestiuni de drept: „dacă sporul pentru condițiile de muncă prevăzut de art. 1 din anexa nr. VIII cap. I lit. B din Legea- cadru nr. 153/2017 este supus sau nu aplicării etapizate prevăzute de art. 38 din aceeași lege”

 • Decret 1025/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1.025/2020 privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Sanitar