• Rectificare din 08.12.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2020, din 08.12.2020

 • Decizie 394/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 394/2020 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului

 • Decizie 393/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 393/2020 privind eliberarea doamnei Mădălina Ileana Simion, la cerere, din funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Hotărâre 1064/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021

 • Decizie 533/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 533/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

 • Decret 1056/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1056/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1055/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1055/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător