• Procedură din 09.12.2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală, din 09.12.2020

 • Ordin 4077/2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 4077/2020 pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală

 • Ordin 3037/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3037/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

 • Hotărâre 1061/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și trecerea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția asigurare logistică integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția generală de protecție internă

 • Hotărâre 1060/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a reevaluării acestora, precum și a datelor de identificare, pentru unele dintre acestea, după caz

 • Hotărâre 1059/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de gips din perimetrul Leghia Vest-Nadășu, județul Cluj

 • Decizie 334/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 334/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și a sintagmei „Începând cu drepturile lunii ianuarie 2018” din art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative