• Ordin 1683/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 2058/3127/1683/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș

 • Ordin 3127/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2058/3127/1683/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș

 • Ordin 2058/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2058/3127/1683/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș

 • Hotărâre 1070/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții

 • Hotărâre 1069/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Hotărâre 1068/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

 • Hotărâre 1067/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Măsuri prevăzute în planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier prin amplasarea de panouri fonoabsorbante”