• Decret 1074/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1074/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1075/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1075/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1076/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1076/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Hotărâre 1011/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1011/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2737 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, instituție de drept public aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1018/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1018/2020 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice și a denumirii unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 2200/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2200/2020 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020

 • Ordin 4252/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 4252/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea activității aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000-3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor județe, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada 16 martie-30 iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 și cauzate direct de această pandemie

 • Decret 1073/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1073/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1072/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1072/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Ordin 3004/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 16836/1556/3004/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății COMALEX – S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordin 1556/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 16836/1556/3004/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății COMALEX – S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordin 16836/2020, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 16836/1556/3004/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății COMALEX – S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului