• Decizie 535/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 535/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4, art. 5 și art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Decret 1078/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1078/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Decret 1084/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1084/2020 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler

 • Decret 1085/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1085/2020 privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 6 decembrie 2020

 • Lege 290/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărâre 1074/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a unor imobile, reprezentând teren și construcție, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiție „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

 • Ordin 347/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 347/2020 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2020-30 iunie 2020, determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordin 3046/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 15191/1537/3046/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordin 1537/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 15191/1537/3046/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordin 15191/2020, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 15191/1537/3046/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordin 1188/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1188/2020 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017