• Anexă din 27.11.2020, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050, din 27.11.2020

 • Ordin 1685/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 3265/3131/1685/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 3131/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3265/3131/1685/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 3265/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 3265/3131/1685/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 1684/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 3245/3142/1684/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 3142/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3245/3142/1684/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 3245/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 3245/3142/1684/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 2125/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2125/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.887/2020 pentru aplicarea în trimestrul III 2020 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

 • Hotărâre 1034/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1034/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050

 • Hotărâre din 09.06.2020, Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotărârea din 9 iunie 2020 în Cauza Lascău împotriva României (Cererea nr. 39.855/13) Strasbourg

 • Decizie 341/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 341/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 3/2018