• Ordin 2182/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2182/2020 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX” – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adițional nr. 2 pentru anul 2020

 • Decizie 418/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 418/2020 pentru eliberarea domnului Virgil Guran, la cerere, din funcția de consilier de stat pentru ordine publică, siguranța cetățeanului și securitate națională în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 419/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 419/2020 pentru eliberarea domnului Călin-Ioan Bota, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Ordin 352/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 352/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei și a atribuțiilor specialiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, și a Listei specialiștilor împuterniciți să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației speciale de identificare a acestora și a modelului procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor în domeniul îmbunătățirilor funciare

 • Ordin 4316/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 4316/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul schemelor de ajutor de minimis din cadrul Programului operațional regional 2014-2020