• Regulament 27/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 27/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

 • Ordin 241/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 241/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță

 • Ordin 2137/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2137/2020 pentru aprobarea unor măsuri în aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (8) și (9) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian

 • Hotărâre 1086/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2020 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului de Artă Timișoara, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

 • Amendament din 10.07.2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 10 iulie 2020 și la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului „Reforma educației timpurii în România”

 • Hotărâre 1083/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1083/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 10 iulie 2020 și la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului „Reforma educației timpurii în România” și pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului „Reforma educației timpurii în România”

 • Hotărâre 1073/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2020 privind aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes local și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice