• Ordin 2179/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2179/2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora

 • Ordin 7/2020, Banca Națională a României – BNR

  Ordinul nr. 7/2020 pentru modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit

 • Ordin 2180/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2180/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

 • Ordin 2181/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2181/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 • Ordin 2178/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2178/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 607/2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate pentru care nu se datorează contribuții trimestriale calculate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

 • Ordin 1200/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 2172/1200/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru completarea acestuia

 • Ordin 2172/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2172/1200/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru completarea acestuia

 • Normă din 21.12.2020, Ministerul Sănătății – MS

  Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, din 21.12.2020

 • Ordin 4380/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

 • Ordin 223/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

 • Ordin 181/2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

 • Ordin 2171/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

 • Ordin 1546/2020, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1546/2020 privind modificarea articolului 6 din Schema de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

 • Ordin 1545/2020, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1545/2020 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018

 • Hotărâre 1119/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2020 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a unor părți dintr-un imobil, în suprafață totală de 279.680 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 2