• Ordin 2169/2020, Ministerul Sănătății – MS

    Ordinul nr. 2169/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

  • Ordin 2153/2020, Ministerul Sănătății – MS

    Ordinul nr. 2153/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute

  • Ordin 2109/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

    Ordinul nr. 2109/2020 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru specia Ursus arctos