• Ordin 4439/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 4439/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul măsurilor de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis din cadrul Programului operațional regional 2014-2020

 • Act din 23.12.2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Actul adițional nr. 3 pentru anul 2020 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX” – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, din 23.12.2020

 • Ordin 2209/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2209/2020 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX” – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adițional nr. 3 pentru anul 2020

 • Ordin 1189/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 2168/1189/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

 • Ordin 2168/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2168/1189/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

 • Ordin 563/2020, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 563/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuției prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017

 • Ordin 440/2020, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

  Ordinul nr. 440/2020 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2020

 • Decizie 423/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 423/2020 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Lucian Isar

 • Decizie 422/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 422/2020 pentru completarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2