• Ordin 1213/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 2231/1213/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

 • Ordin 2231/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2231/1213/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

 • Ordin 1526/2020, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1526/2020 pentru modificarea art. 12 din Schema de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 533/2016

 • Decizie 424/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ioana Lazăr a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Educației

 • Decizie 795/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 795/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decret 1148/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1148/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1147/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1147/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1146/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1146/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1145/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1145/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1144/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1144/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1143/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1143/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1142/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1142/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1141/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1141/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1140/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1140/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1139/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1139/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror