• Ordin 6199/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 6199/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare

 • Metodologie din 16.12.2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, din 16.12.2020

 • Procedură din 11.12.2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Procedura de emitere, utilizare și decontare a legitimațiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, din 11.12.2020

 • Ordin 151/2020, Secretariatul de Stat pt. Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România în Perioada 1945-1989

  Ordinul nr. 2131/151/2020 privind aprobarea Procedurii de emitere, utilizare și decontare a legitimațiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

 • Ordin 2131/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2131/151/2020 privind aprobarea Procedurii de emitere, utilizare și decontare a legitimațiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

 • Ordin 3240/2020, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 20/3240/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2020 ale Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Ordin 20/2020, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 20/3240/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2020 ale Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Decizie 22/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2021 pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 42/2019 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 21/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2021 privind eliberarea domnului Ioan-Sabin Sărmaș, la cerere, din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității pentru Digitalizarea României