• Ordin 4442/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 4442/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.088/2019 pentru aprobarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021

 • Ordin 4422/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 4422/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.154/2020 pentru aprobarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2020-2022

 • Ordin 2232/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2232/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 • Hotărâre 1114/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1114/2020 privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acestuia din administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală în administrarea Administrației Fondului Cultural Național

 • Hotărâre 1113/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1113/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Serviciului de Informații Externe și trecerea acestora în administrarea Ministerului Finanțelor Publice

 • Hotărâre 1112/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1112/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

 • Decizie 325/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 325/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice