• Rectificare din 29.12.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Decretul nr. 1.124/2020, din 29.12.2020

 • Listă 33055/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 33055/2020 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020

 • Hotărâre 30/2020, Banca Națională a României – BNR

  Hotărârea nr. 30/2020 privind radierea Societății ASKREDIT IFN – S.A. din Registrul general Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare

 • Ordin 6265/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 6265/2020 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021

 • Ordin 4433/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 4433/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an

 • Ordin 3214/2020, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 3214/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.155/2020

 • Ordin 2144/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2144/2020 privind acordarea unui ajutor de exploatare și a unui ajutor de investiții, exceptate de la obligația notificării, Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., pentru anii 2021-2023