• Ordin 6360/2020, Ministerul Educației și Cercetării

    Ordinul nr. 6360/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)”

  • Ordonanță de urgență 213/2020, Guvernul României

    Ordonanța de urgență nr. 213/2020 pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții

  • Ordonanță de urgență 212/2020, Guvernul României

    Ordonanța de urgență nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative