• Ordin 3679/2020, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 3679/2020 privind completarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.396/2020

 • Ordin 3680/2020, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 3680/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2.989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

 • Ordin 3682/2020, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 3682/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.083/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

 • Ordin 2240/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2240/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2

 • Ordin 2239/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2239/2020 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

 • Ordin 360/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 360/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole și a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, aferentă Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Ordin 359/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 359/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.198/2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole” în cadrul PNDR 2014-2020

 • Decizie 629/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 629/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și ale art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 354/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 354/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 508 alin. (4) și ale art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe