• Decizie 332/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 332/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și, în special, ale art. 7 alin. (5) din aceasta, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative și, în special, ale art. 1 alin. (3) din aceasta

 • Decizie 576/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 576/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) și ale art. 22 din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art. 25 alin. (1) și ale art. 38 alin. (6) din același act normativ

 • Decizie 731/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 731/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4, art. 5 și art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Ordin 7323/2020, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 7323/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

 • Ordin 7324/2020, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 7324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

 • Procedură din 16.12.2020, Ministerul Justiției – MJ

  Procedura de înregistrare online pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din 16.12.2020

 • Procedură din 16.12.2020, Ministerul Justiției – MJ

  Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din 16.12.2020